1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén és e-mailben fogad el.

2.) A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot

küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 72

órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó

nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.

3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a

visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba, és onnan számít a 72 órán belüli fizetési határidő.

4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a

megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.

5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:

• Vendég/Szerződő fél neve,

• lakcíme (székhelye),

• telefonszáma,

• e-mail címe,

• érkezés és távozás dátuma

• éjszakák száma

• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)

• szoba megnevezése

6.) A panzió hétvégén minimum két éjszakára foglalható.

7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó

szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.

8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni

ajánlatában.

9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes

összegére.

10.) A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.

11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett

meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben

az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a

meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.

12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik

ki.

Lemondás:

1.) Az érkezési napon 100% Ft a kötbér.

2.) Az érkezési nap előtti 1. – 8. napon 100% Ft a kötbér mértéke.

3.) Az érkezési nap előtti 8. – 30. napon 75% Ft a kötbér mértéke.

4.) Az érkezési nap előtti 30. – 90. napon 50% Ft a kötbér mértéke.

5.) Az érkezés előtti 91. napig kötbérmentesen lemondható.